เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา (ออนไลน์)

เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ฟรี!!! ช่องทางลงทะเบียน — คลิ๊ก หรือแสกนคิวอาร์โค้ดในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-102602 , 038-102605

ประกาศวันที่ : 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : Admin

การจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563

แจ้งเพิ่มช่องทางการจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการแนะแนวทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพ...

ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : admin

เปิดรับสมัครส่งผลงานแข่งขันพากย์เสียงภาพยนต์ภาษาจีน

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมจีน เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2020

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒน...

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 038-102602

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

เทปบันทึกภาพแนะแนวการขอทุนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563

เทปบันทึกภาพแนะแนวการขอทุนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563 รายละเอียดการขอทุน http://confucius.buu.ac.th/th/?p=5118 1.การรับสมัครทุนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา 2563 2.รายละเอียดทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ-ปี-2563-ภาษาจีน-2020年奖学金生申请办法国际...

ประกาศวันที่ : 28 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : admin

เทปบันทึกรายการวิทยุ

เทปบันทึกรายการวิทยุ "คุยข่าวชาวมอบู" ออกอากาศวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.10-09.30 น. ช่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี 99.75 MHz. เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และการขอทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศส...

ประกาศวันที่ : 28 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : Admin

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ

คุณชาญ ธนประกอบ  นักแปลหนังสือประวัติศาสตร์จีนและนักการล่ามไทยจีน และ เลขานุการฑูต สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สถานฑูตไต้หวัน) บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์งานล่ามและเทคนิคการแก้ไข"

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : Admin

กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบัติงานของอาจารย์และอาจารย์อาสาสมัครชาว...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ มห...

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยตงเหริ...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง : ความ...