เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่ง VDO แข่งขันขับร้องเพลงจีน

รายละเอียดไฟล์ PDF รายละเอียดการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน 2563

ประกาศวันที่ : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : admin

เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา (ออนไลน์)

เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ฟรี!!! ช่องทางลงทะเบียน — คลิ๊ก หรือแสกนคิวอาร์โค้ดในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-102602 , 038-102605

ประกาศวันที่ : 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : Admin

การจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563

แจ้งเพิ่มช่องทางการจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการแนะแนวทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพ...

ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : admin

เปิดรับสมัครสอบ HSK,HSKK สอบวันที่ 6 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK1. รายละเอียดการสอบ hsk 2020.6.2pdf2. กติกาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน hsk 2020.63. ใบสมัคร HSK 2020.64. ใบสมัคร (สอบพูด )HSKK 2020.65.ตัวอย่างเอกสารแนบ สำหรับผู้ที่ต้องการรั6.ช่องทางการสมัครสอบ

ประกาศวันที่ : 24 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : admin

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมจีน เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2020

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒน...

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 038-102602

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน: อดีต ปัจจุบัน...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 45 ปี หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน: อดีต ปัจจุบันและอนาคต” วิทยากร ผศ.รตอ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาว...

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “การล่ามเพื่องานศาล”

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 45 ปี หัวข้อ “การล่ามเพื่องานศาล” วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.00-12.00 น. นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : admin

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษ(ออนไลน์) โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ในโอกาสเฉลิมฉล...

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา วิทยากร ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื้อหาข่าว

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : admin

กิจกรรม

ปฏิทิน ปี 2021

- ปฏิทิน 12 เดือน- ปฏิทินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK

COVID-19

The Confucius Institute of Burapha University fighting against the virus of COVID-19 Even though the virus of COVID-19...

โครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบัติงานของอาจารย์และอาจารย์อาสาสมัครชาว...