โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา

ศูนย์จีนศึกษาจะจัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา * เรื่อง การเตรียมความพร้อมในอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาจีน โดย นายสิรเชษฐ์ ชอบดี มัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวชาวจีน * เรื่อง พุทธศิลป์ตามเส้นทางสายไหมจากคันธาระสู่ซินเจียง โดย อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ภาควิชาประวัต...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษ ด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดสีจิ้นผิง : กับความฝันของจี...

กำหนดการ โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง กับความฝันของจีน (中国梦) โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 09...

ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : admin

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการแปลและการล่ามไทย-จีน” วันพุธที่ 7 กุมภาพั...

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร1. โครงการบรรยายพิเศษจีนศึกษาการแปลล่าม2. แบบตอบรับเข้าฟังบรรยายหรือลงทะเบียนออนไลน์ ทาง QR CODE https://goo.gl/forms/8RzaFTOfdxqnhbD33

ประกาศวันที่ : 11 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : admin

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒน...

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 038-102602

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ

คุณชาญ ธนประกอบ  นักแปลหนังสือประวัติศาสตร์จีนและนักการล่ามไทยจีน และ เลขานุการฑูต สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สถานฑูตไต้หวัน) บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์งานล่ามและเทคนิคการแก้ไข"

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : Admin

เทปบันทึกภาพการบรรยาย หัวข้อ

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี จิรภาส อาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ปักกิ่ง บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการแปลงานล่าม ไทย-จีน"วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : Admin

โครงการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปะ เรื่อง ประเทศจีนในสายตาของฉัน “我眼里的中国”

                     สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปะ เรื่อง ประเทศจีนในสายตาของฉัน “我眼里的中国”วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนของส...

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบัติงานของอาจารย์และอาจารย์อาสาสมัครชาว...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ มห...

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยตงเหริ...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง : ความ...