ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยา...

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๐-๓๘๑๐-๒๖๐๒

ประกาศวันที่ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : Admin

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาจีน สำหรับบุคคลทั่วไป (เรียนออนไลน์) เดือนธันวาคม 2565 ...

เปิดรับสมัครแล้วสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาจีน สำหรับบุคคลทั่วไป (เรียนออนไลน์) เดือนธันวาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)- เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-เตรียมความพร้อมการสอบ HSK 5- ช่องทางการสมัครอบรม Google Formhttps://forms.gl...

ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : admin

ศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนัก...

ศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ๐-๓๘๑๐-๒๖๐๒

ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : Admin

เปิดรับสมัครสอบ HSKแบบออนไลน์ที่บ้าน รอบวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 รับจำนวนจำกัด

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา*เปิดรับสมัครสอบ HSKแบบออนไลน์ที่บ้าน รอบวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 รับจำนวนจำกัดรายละเอียดการสมัครhttps://bit.ly/377GxWY*เว็บไซต์สมัครสอบwww.chinesetest.cnวิธีการสมัครสอบhttps://bit.ly/372hBQT*ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบhtt...

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : admin

ประกาศตารางการจัดสอบ HSK ออนไลน์ที่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียดการสมัครhttps://bit.ly/377GxWYเว็บไซต์สมัครสอบwww.chinesetest.cnวิธีการสมัครสอบhttps://bit.ly/372hBQTช่องทางการชำระค่าสมัครสอบhttps://bit.ly/373NXuAลิงค์ส่งสลิปการโอนเงินค่าสมัครสอบhttps://forms.gle/cyd5h5MKPoCjjoKd9

ประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน: อดีต ปัจจุบัน...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 45 ปี หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน: อดีต ปัจจุบันและอนาคต” วิทยากร ผศ.รตอ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาว...

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : admin

จดหมายข่าวขงจื่อ พ.ศ 2564

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : admin

สาระน่ารู้การดูแลสุขภาพ 2563

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : admin

สาระน่ารู้การดูแลสุขภาพ 2562

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : admin

ภาพเยี่ยมชมศูนย์จีนศึกษา ปี พ.ศ.2563

ประกาศวันที่ : 9 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : admin

รวมภาพเยี่ยมชมศูนย์จีนศึกษา ปี พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ครู นักเรียน เยี่ยมชมศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 9 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : admin

รวมภาพเยี่ยมชมศูนย์จีนศึกษา ปี พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ครู นักเรียน เยี่ยมชมศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 9 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : admin

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ส...

ด้วยศูนย์จีนศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสังกัด ศูนย์จีนศึกษา ครั้งที่ 1/2565ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1.เพื่อให้บุคลากรได้รับ...

ประกาศวันที่ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : ณัฐกานต์

กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกัน 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิ...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การชดเชยความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพลัง...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง “ประวัติศาสตร์ต้นอยุธยาจากเอกสารจีน หมิงสือลู่...