การจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563

แจ้งเพิ่มช่องทางการจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการแนะแนวทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพ...

ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : admin

เปิดรับสมัครส่งผลงานแข่งขันพากย์เสียงภาพยนต์ภาษาจีน

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการอาชีพ

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการอาชีพหมายเหตุ * เปิดรับลงทะเบียนจำนวนจำกัดกำหนดการ การบรรยาย* วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์จีนศึกษาโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจี...

ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมจีน เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2020

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒน...

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 038-102602

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ

คุณชาญ ธนประกอบ  นักแปลหนังสือประวัติศาสตร์จีนและนักการล่ามไทยจีน และ เลขานุการฑูต สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สถานฑูตไต้หวัน) บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์งานล่ามและเทคนิคการแก้ไข"

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : Admin

เทปบันทึกภาพการบรรยาย หัวข้อ

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี จิรภาส อาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ปักกิ่ง บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการแปลงานล่าม ไทย-จีน"วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : Admin

โครงการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปะ เรื่อง ประเทศจีนในสายตาของฉัน “我眼里的中国”

                     สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปะ เรื่อง ประเทศจีนในสายตาของฉัน “我眼里的中国”วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนของส...

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการปฏิบัติงานของอาจารย์และอาจารย์อาสาสมัครชาว...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ มห...

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยตงเหริ...

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา...

ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจิ้นผิง : ความ...