เชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการแปลและการล่ามไทย-จีน” วันพุธที่ 7 กุมภาพั...

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร1. โครงการบรรยายพิเศษจีนศึกษาการแปลล่าม2. แบบตอบรับเข้าฟังบรรยายหรือลงทะเบียนออนไลน์ ทาง QR CODE https://goo.gl/forms/8RzaFTOfdxqnhbD33

ประกาศวันที่ : 11 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : admin

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒน...

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฟังตำนานไหว้พระจันทร์ ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ 038-102602

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สถานการณ์งานล่ามและเทคนิคการแก้ไข"

คุณชาญ ธนประกอบ  นักแปลหนังสือประวัติศาสตร์จีนและนักการล่ามไทยจีน และ เลขานุการฑูต สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สถานฑูตไต้หวัน) บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์งานล่ามและเทคนิคการแก้ไข"

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : Admin

เทปบันทึกภาพการบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการแปลงานล่าม ไทย-จีน"

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี จิรภาส อาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ปักกิ่ง บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการแปลงานล่าม ไทย-จีน"วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : Admin

โครงการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปะ เรื่อง ประเทศจีนในสายตาของฉัน “我眼里的中国”

                     สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปะ เรื่อง ประเทศจีนในสายตาของฉัน “我眼里的中国”วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนของส...

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

กิจกรรม

การบรรยายแนะแนวการขอทุนการศึกษ...

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการแนะแนวการขอทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ...

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เ...

การแปลและการล่ามด้านภาษาไทย-จีนเป็นความสามารถด้านการใช้ภาษาที่ต้องมีการฝึกฝนที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองทักษะล้วนต้องผ่านกระ...

โครงการบรรยายพิเศษ เฉลิมพระเกี...

พระราชนิพนธ์แปล เรื่อง “นารีนครา” และ “ร้านน้ำชา” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชนิพนธ์แปลที่สามา...