ศูนย์จีนศึกษาเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ศูนย์จีนศึกษา ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอาคารทรงจีนสามหลัง