การจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่...

แจ้งเพิ่มช่องทางการจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ...

ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : admin

เปิดรับสมัครส่งผลงานแข่งขันพากย์เสียงภาพ...

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการหลักส...

โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการอาชีพหมา...

ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา

ศูนย์จีนศึกษาจะจัดโครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา * เรื่อง การเตรียมความพร้อมในอา...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : admin

โครงการบรรยายพิเศษ ด้านจีนศึกษา เรื่อง ถ...

กำหนดการ โครงการบรรยายพิเศษด้านจีนศึกษา เรื่อง ถอดรหัสความคิดประธานาธิบดี สีจ...

ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : admin

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการแ...

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร1. โครงการบรรยายพิเศษจีนศึกษาการแปลล่าม2. แบบตอบรับเข้...

ประกาศวันที่ : 11 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : admin

เปิดรับสมัคร นักเรียนและนิสิต นักศึกษา ร...

ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

*ประกาศ* โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน (ระดับ...

ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

กำหนดการ การประกวดทักษะการสอนภาษาจีน และ...

ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

“ประชาสัมพันธ์” ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระย...

“ประชาสัมพันธ์” ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้าน...

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin