เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถ YCT สอ...

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

เปิดรับสมัครประกวดความสามารถด้านภาษาและศ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

โครงการประกวดทักษะการสอนภาษาจีน เฉลิมฉลอ...

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเวิ...

ประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : T

ประกาศ : รับใบประกาศผลสอบ HSK รอบวันที่ ...

ประกาศ : รับใบประกาศผลสอบ HSK รอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2560สามารถรับผลสอบได้โดยนำบัต...

ประกาศวันที่ : 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560, โดย : tida

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา...

ประกาศวันที่ : 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560, โดย : tida

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน...

ประกาศวันที่ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560, โดย : tida

สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัค...

กรอกใบสมัคร https://goo.gl/forms/yQF8987YHtXm0so42

ประกาศวันที่ : 10 เมษายน พ.ศ. 2560, โดย : ธิดารัตน์

โครงการบริการตรวจและรักษาสุขภาพตามวิถีแพ...

ประกาศวันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : ธิดารัตน์

เชิญเข้าร่วมอบรมการกล่าวสุนทรพจน์และความ...

เชิญเข้าร่วมอบรมการกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางวัฒนธรรมจีนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร...

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : ธิดารัตน์