เปิดรับสมัคร นักเรียนและนิสิต นักศึกษา ร...

ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

*ประกาศ* โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน (ระดับ...

ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

กำหนดการ การประกวดทักษะการสอนภาษาจีน และ...

ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

“ประชาสัมพันธ์” ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระย...

“ประชาสัมพันธ์” ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้าน...

ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถ HSK สอ...

ประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : admin

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถ YCT สอ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

เปิดรับสมัครประกวดความสามารถด้านภาษาและศ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

โครงการประกวดทักษะการสอนภาษาจีน เฉลิมฉลอ...

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : admin

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเวิ...

ประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : T

ประกาศ : รับใบประกาศผลสอบ HSK รอบวันที่ ...

ประกาศ : รับใบประกาศผลสอบ HSK รอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2560สามารถรับผลสอบได้โดยนำบัต...

ประกาศวันที่ : 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560, โดย : tida